7. Team Schellboom - 2 kopie

Hallo

Drie enorm fanatieke, gepassioneerde mensen die samen de basis zijn van dit vestzaktheater. Dat zijn (vlnr) Nellie Heemskerk, Leonie Heemskerk en Joost de Jongh.

Nellie is het hart van de Schelleboom, de oprichtster en de drijvende kracht en ondanks haar respectabele leeftijd nog bij elke gelegenheid hard aan het werk om jou een fijne avond te bezorgen.

Leonie, niet alleen de charmanste bardame maar ook het strategische en financiƫle brein binnen het theater.

Joost, uw gastheer, huistechneut, eerste contactpersoon, en vaak ook de laatste waar je contact mee hebt voor je huiswaarts keert. De belichaming van alles waar De Schelleboom voor staat!

Belastingvriendelijk doneren aan De Schelleboom

Stichting Theater De Schelleboom (RSIN 807227122) heeft als doel het bieden van podiumkunsten enerzijds en het onderhouden en bevorderen van het behoud en gebruik van het culture erfgoed – de pottenbakkerij en haar historie – anderzijds. De verdiensten uit activiteiten worden dus ingezet om podiumkunsten aan te bieden, erfgoed te bewaren en te promoten en het onderhouden en verbeteren van faciliteiten. En we doen dit zelfstandig, zonder structurele subsidie.

Vind je dat een goed doel? Als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) is iedere donatie aan De Schelleboom voor 125% aftrekbaar van de belasting. Een donatie van 100 euro, is een aftrekpost van 125 euro en levert een teruggave op van 37,1% of zelfs 49,5%. Oftewel je helpt ons met 100 euro en dat kost jou maar 53 of 38 euro. Mooi toch? Wil je jouw persoonlijke voordeel berekenen gebruik dan onze rekentool.

Doneren kan heel makkelijk; maak je donatie over naar NL55 INGB 0000 0051 41 t.n.v Theater De Schelleboom o.v.v. donatie of nog makkelijker: klik op of scan de QR-code.

 

Voer bij je aangifte deze donatie in o.v.v. ons RSIN nummer en de belastingdienst berekend automatisch de teruggave.

 

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van De Schelleboom bestaat uit:

mevr. J. Janssen – Spin – voorzitter

mevr. A. Hoevenaars – secretaris

mevr. L. Heemskerk – De Jongh – penningmeester

dhr. J. HeemskerkĀ – bestuurslid

dhr. J. Schoones- bestuurslid

Wil je meer weten over de stichting en onze activiteiten? Onze statuten vind je hier. Ons meest recente jaarverslag hier. Of volg dagelijkse onze activiteiten op Facebook!